25 GODINA POVERENJA

Politika privatnosti

1.Uvod

Polisa privatnosti “LDM Group DOO” veb sajta (“veb sajt”) opisuje kako se prikupljaju, čuvaju i koriste lični podaci koje nam dostavljate putem društvenih mreža kao što su Facebook (FB) i Instagram, posebno u svrhu registracije novih vozača kamiona. Vaša privatnost nam je veoma važna, i obavezujemo se da ćemo čuvati vaše lične podatke u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

 

2. Prikupljanje i Vrste Podataka

Kada koristite naše stranice na društvenim mrežama, kao što su Facebook i Instagram, možemo prikupljati informacije koje ste javno podelili na tim platformama, kao što su vaši profili, komentari i poruke. Ovi podaci se koriste za marketinške svrhe i za proces registracije novih vozača kamiona.

 

3. Upotreba Ličnih Podataka

Vaše lične podatke koristimo isključivo u svrhe za koje su prikupljeni, uključujući:

  • Registraciju novih vozača kamiona
  • Personalizaciju sadržaja i marketinških kampanja
  • Analizu interakcija na društvenim mrežama

 

4. Deljenje Podataka sa Trećim Stranama

Vaši lični podaci neće biti deljeni, prodavani ili iznajmljivani trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, osim u slučajevima gde je to zakonom obavezno ili kada to zahteva pravosudna ili druga relevantna nadležna institucija.

 

5. Bezbednost Podataka

Preduzećemo razumne tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe ili uništenja.

 

6. Vaša Prava

Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, ispravite ih, obrišete ili ograničite njihovu obradu. Takođe imate pravo na prenosivost podataka i pravo da se usprotivite obradi podataka. Možete ostvariti ova prava tako što ćete nas kontaktirati putem e-mail adrese navedene u odeljku 7.

 

7. Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi sa vašim ličnim podacima ili ovom Polisom privatnosti, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: office@ldmgroup.rs

 

8. Izmena Polise privatnosti

Ova Polisa privatnosti može biti ažurirana i izmenjena. Molimo vas da povremeno pregledate ovu stranicu kako biste bili obavešteni o najnovijim promenama.

Korišćenjem našeg veb sajta i davanjem svojih ličnih podataka, prihvatate uslove ove Polise privatnosti.